Drømmelett sekk om vinteren

OBS. Nedenstående liste er et utvalg turutstyr beregnet for å få en lettest mulig sekk på vintertur. Vekten kan i tilfeller gå på bekostning av utstyrets kvalitet, og være marginalt hvis dårlig vær og uheldige omstendigheter oppstår. Det anbefales at utstyr velges utfra eget mestringsnivå, med henvisning til DNT’s anbefalte …

Continue reading